Fyzioterapie pro děti

Adresa: VITAL-PRAHA, Nedvězská 2223/29, Praha 10, 100 00
Kontakt : Bc. Jana Svatošová, tel: 604 888 100, e-mail: info@vital-praha.cz

Pro koho je terapie určena?

Pro děti od 3 let

Co nabízíme?

  • Komplexní vyšetření pohybového aparátu a motorických dovedností
  • Zlepšení pohybových dovedností, schopnosti držení rovnováhy a koordinace pohybu
  • Cílené zpevnění těla u syndromu hypermobility nebo svalové hypotonie
  • Terapie skolióz a plochých nohou a jejich sledování s růstem
  • Kompenzační cvičení při stereotypní či jednostranné zátěži (ve škole, při sportu)
  • Mezioborová spolupráce s psychologem, speciálním psychologem a logopedem

Jaké metody např. používáme?

  • Senzomotorika (SMS) – cvičení klenby nohou a na labilních podložkách pro zlepšení stability
  • Akrální koaktivační terapie (ACT) – vzpěrná cvičení v polohách motorického vývoje dítěte
  • Centrace kloubů – zlepšení nastavení a zpevnění kloubů např. pro usnadnění psaní
  • Škola zad – zaujetí ergonomické polohy při sedu a jiných běžných denních činnostech

Cena:

Komplexní vyšetření fyzioterapeutem – vstupní: 1100 Kč (1hod)
(včetně sdělení závěru rodičům a úvodní terapie)
Fyzioterapie pro děti a kontrolní konzultace: 450kč (30 min)