Nadstandardní péče


úprava životního stylu

  • změny denních stereotypù,které se ukazují nevýhodné a hledání těch výhodnějších
  • úprava základního životního režimu ( jídelní, pitný a spánkový režim, pohyb, relaxace) v rámci souhra psychické, fyzické a sociální sféře naší osobnosti.
  • time management
  • hledání radosti a pozitiv - „dobíjení motorku“

seberozvoj

konkrétní kroky v seberozvoji, poznávání svých možností a přijímání svých silných, ale i slabších stránek – učíme se žít sami se sebou a přiměřeně se rozvíjet ke spokojenosti a větší pohodě.

stimulační a nápravné terapie

pro konkrétního klienta postavené systematické terapeutické kroky, vedoucí ke zlepšení práce centrální nervové soustavy, ke zmírnění až odstranění percepčních, kognitivních a motorických defektù CNS.

psychodiagnostika v rámci seberozvoje, volby směru vzdělání, profesní změny, apod.

psychologické vyšetření zacílené podle konkrétních potřeb klienta – zahrnující rozbor dané situace a směr vyšetření, testové metody a rozbor výsledkù po vyhodnocení těchto metod.

V rámci nadstandardní péče je zajištěna spolupráce s dalšími odborníky ( odborník na diagnositku pohybu , trenér, masér, fyzioterapeut, speciální pedagog )