Mgr. Roman ARPÁŠ


Mgr. Roman ARPÁŠ je původem ze Slovenska, žije a pracuje v Praze.

Absolvent PF UK v Bratislavě obor Psychopedie.

Má zkušenosti s koučováním a lektorováním v korporátním prostředí.

V současné době je frekventantem psychoterapeutického výcviku se zaměřením na Gestalt psychoterapii.
Gestat terapie vychází z názoru, že představy, pocity a činy souvisí s celou osobností (z německého gestalt - celek, tvar).

Terapeut sleduje aktuální proces teď a tady v terapeutickém vztahu, který slouží jako experimentální laboratoř pro zkoumání a proměňování klientových vztahových vzorců, fixovaných gestaltů a ukončování dosud neukončených záležitostí.

Využití je možné u celé řady neurotických potíží.