Psychodiagnostika


U dětských a dospívajících klientů komplexní i zacílené psychologické vyšetření při diagnostice:

  • psychomotorického vývoje a jeho eventuálních nevyvážeností v intelektové a osobnostní oblasti,
  • poruch chování
  • školních obtíží (obtíže s učením, soustředěním, podezření na specifické poruchy učení)
  • poruch emocionálního prožívání (úzkost, strach, poruchy nálad)
  • poruch ve vztazích a sociální oblasti (vztahy v rodině, s vrstevníky, v širší sociálním prostředí, obtížné začlenění do mateřské / základní / střední školy a přizpůsobení, apod.)
  • psychosomatických obtíží (bolesti hlavy, břicha, nevolnosti až zvracení bez somatického nálezu, únava, apod.)
  • poruch příjmu potravy

Diagnostika u dospělých pacientů podle potřeby.

Ordinace se nezaměřuje na diagnostiku pacientů s jakoukoliv závislostí .