Psychoterapie


Specializuji se na Kognitivně behaviorální psychoterapii.

Kognitivně-behaviorální přístup je založen na hlavním předpokladu, že naše prožívání a chování je především ovlivněno způsobem, kterým strukturujeme svůj svět.

KBT byla vytvořena jako především na přítomnost orientovaná psychoterapie, která vychází z předpokladu,
že naše prožívání a chování je ovlivňováno způsobem, jakým zpracováváme (strukturujeme) náš svět a sebe v něm a zaměřuje se na řešení současných problémů tím, že nalézá metody, které ovlivňují dysfunkční (nevýhodné, denní život nám omezující) myšlení a chování.

KBT lze využít u dětských i dospělých klientů, především u:

  • změn, výkyvů nebo přímo poruch nálad (rozlady, deprese, různé formy strachu, úzkosti)
  • paniky
  • psychosomatických obtíží
  • problémů v komunikaci